Những gì là của ta.

Ông bà ta có câu, “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Thật vậy, những gì còn lại khi chúng ta mất đi là những gì chúng ta để lại cho đời, cho đi là còn mãi là vì vậy.

Visited 8 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop