Phụ nữ là phải đẹp :D

Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp 😀 . Trong tình huống này Chuyenvuive.com thấy câu nói trên rất chi là chuẩn các bạn ạ 🙂 .

Visited 10 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop