Gia đình là….

GIA ĐÌNH có muôn vàn định nghĩa.

GIA ĐÌNH có muôn vàn câu chuyện.

Nhưng đầy đủ nhất chỉ có thể là: “GIA ĐÌNH là nơi sự sống bắt đầu, và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”.

Visited 13 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop