Tình yêu là cho đi.

Tình yêu không phải là giữ người mình yêu bằng mọi giá. Mà tình yêu là được thấy người mình yêu thương vui vẻ, hạnh phúc. Những gì cho đi, sẽ là của mình mãi mãi.

Visited 15 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop