Những câu nói hay về… VỢ

Người đời có bài thơ về vợ rất chuẩn như sau:

“Kính vợ đắc thọ ,

Sợ vợ sống lâu ,

Nể vợ bớt ưu sầu ,

Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử …

Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bấtđạo .

Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung .

Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người .

Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng .

Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc

Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm ,

Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng langdạ sói .

Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ .

Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng.

Trốn vợ đi ” ăn vụng” , là ngũ mã phanh thây …

Vợ hát mà khen hay , là anh hùng thức thời

Khen vợ hết lời , là thuận theo ý trời..ý trời cái mà ý trời..”

Nguồn: ST

Visited 13 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop