Huynh đệ là gì…

“Không gì quý hơn tình Huynh Đệ,…

…sẵn sàng vì nhau mà hy sinh.”

Trong cuộc sống mỗi người, có những người bạn bè gặp nhau, người dưng gặp nhau nhưng hợp nhau và xem nhau như anh em. Dành cho nhau những tình cảm đáng quý theo nhau suốt cuộc đời. Đó có thể gọi là bạn thân, là tri kỷ, là Huynh Đệ anh em.

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop