Truyện rất ngắn

Trời tối, xe tắt máy giữa đường, nghĩ hết xăng, anh Nam bật lửa soi xăng. Xăng còn, anh hưởng thọ 34 tuổi.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop