Ngày đầu tiên đi học!

Ngày đầu tiên đi học, nhưng không phải ngày đầu tiên của cuộc đời, mà là của con cái cũng mang lại cảm giác bồi hồi, xúc động đến bật ngửa không thua gì lần đầu tiên đi học của chính mình. Theo từng bước chân, tiếng khóc, tiếng cười, từng buổi học của con cái.

Nếu đời người có những khoảnh khắc không thể nào quên thì chuyenvuive.com mạnh dạn đưa ra 2 khoảnh khắc: Lần đầu tiên đi học và Lần đầu tiên đi học của con cái.

Visited 11 times, 1 visit(s) today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop