Khi 2 chất dễ gây nguy hiểm cộng lại với nhau tạo ra một chất […]