Nhân các sự kiện đang xuất hiện gần đây, các chung cư, nhà cao tầng […]